แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 25…

[ad_1]

แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.

[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.