#ลมฟ้าอากาศ : ไทยตอนบนฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง . นับถอยหลังอีก 12 วัน ประเทศไทยจ…


#ลมฟ้าอากาศ : ไทยตอนบนฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
.
นับถอยหลังอีก 12 วัน ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูฝนแล้ว ซึ่งขณะนี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะแรก หลังจากนั้นฝนจะลดลง
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.