บาซากราน® กำจัดหนวดปลาดุก กกตายไว ตายสนิท หมดปัญหากังวลใจในการกำจัดวัชพืชดื้อย…


บาซากราน® กำจัดหนวดปลาดุก กกตายไว ตายสนิท 🍀
หมดปัญหากังวลใจในการกำจัดวัชพืชดื้อยาในนาข้าว
ฉีดแล้วข้าวไม่แดง ไม่อาน ต้นไม่เหลือง กอไม่แบะ
ผู้ช่วยเกษตรกรปราบหนวดปลาดุก กกทราย กกขนาก แห้วหมูนดื้อยา
เห็นผลที่ 5 วันยุบ 7 วันย่อย อัตราการใช้:
ช่วง 7-12 วันคุมฆ่า อัตรา 150-200 ซีซี ต่อไร่
ฉีดเก็บไม่เกิน 30 วัน อัตรา 200 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร Basagran® บาซากราน® #….
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วยกำจัดหนวดปลาดุก กกตายไว ตายสนิท🍀
สารออกฤทธิ์: Bentazone 48% SL
กลไกการทำงาน: ยับยั้งขบวนการสังเคราะห์แสง ที่ตำแหน่ง PSII HRAC group C3
– ออกฤทธิ์ทั้ง ช่วงคุมฆ่าและช่วงเก็บ ออกฤทธิ์ไว เห็นผลภายใน 7 วัน
– ใช้กำจัดวัชพืชกก และใบกว้างในพืชหลายชนิด
– ปลอดภัยต่อพืชประธานสูง โดยเฉพาะ ข้าว ทำให้ข้าวไม่แดง ไม่อาน ออกรวงสม่ำเสมอ
– กำจัดกกและวัชพืชใบกว้างที่ดื้อต่อสารในกลุ่ม ALS (HRAC group B)
– ไม่มีไอระเหย (ปลอดภัยต่อพืชข้างเคียง) พบกับ บาซากราน® ในร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านคุณเร็วๆนี้ 👏 #คุณภาพจากเยอรมันนี
#เกษตรกรรมคืองานที่ยิ่งใหญ่
#TheBiggestJobOnEarth
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.