ชวน SME สร้างโอกาสเป็นคู่ค้ากับรัฐ ภายใต้แนวคิด ESG & BCG ขอเชิญผู้ประกอบการ…

ชวน SME สร้างโอกาสเป็นคู่ค้ากับรัฐ ภายใต้แนวคิด ESG & BCG ขอเชิญผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมงานเผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ภายใต้แนวคิด ESG และ BCG พบกับปาฐกถาพิเศษ “อนาคตและความท้าทายด้าน ESG และ BCG กับการประกอบการ” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพล่าซา ลาดพร้าว
ท่านที่สนใจ สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด‼ สามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/kPAggJ1MQpvwp2Kp9 หมายเหตุ
– ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรมSource

Leave a Reply

Your email address will not be published.