Special Thailand

กรมชลประทาน วางแผนจัดสรรน้ำสนับสนุนการใช้น้ำในเขตชลประทานทั่วประเทศ ย้ำมีน้ำต้นท…

กรมชลประทาน วางแผนจัดสรรน้ำสนับสนุนการใช้น้ำในเขตชลประทานทั่วประเทศ ย้ำมีน้ำต้นทุนดีเพียงพอใช้อุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต

น้ำต้นทุนปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี ชป.พร้อมส่งน้ำตามแผนที่วางไว้

กรมชลประทาน วางแผนจัดสรรน้ำสนับสนุนการใช้น้ำในเขตชลประทานทั่วประเทศ ย้ำมีน้ำต้นทุนดีเพียงพอใช้ต่อการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง

พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน(24 พ.ย. 65)ว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 63,794 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) หรือ 84% ของความจุอ่างฯรวมกัน มีน้ำใช้การได้รวมประมาณ 39,839 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)… MoreSource

Exit mobile version